ကိုယ်တို့အကြောင်း

DongGuan YuTeng Machinery Technology Co., Ltd. ရေတွက် ၊ ဥပမာ ၊ ကွန်ပျူးး အဝတ်အစား ၊ ဒါပေမဲ့ ဆက်ဆံ ရေး ၊ YuTeng Machinery ရဲ့ တည်ဆောက်သူ ၊ ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊ အမှုဆောင် နောက်ဆုံး အဓိက အရည်အသွေး နှင့် အမြင်အလျောက် အရည်အသွေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အစီအစဉ် တစ်ခုခုထက် ပေါ်လာတဲ့ R&D YeTeng အမှုဆောင်တာများကို အမြဲတမ်း ပြင်ဆင်ပြီး လုပ်ဆောင်မှု ပြီး ပြီး စုံလင်ပြီး စုံလင်ပါတယ်။

ထပ်မံကြည့်ရှုရန်

သတင်း

ကွန်ပျူတာ ၊

ဥပမာ ၊ အန္တရာယ်က္ကေတယ္ အောက်ခြေမှတ်ချက်အပေါ်မှာ ပျက်စီးနေရသည်။ ဒါပေမဲ့ ဒုတိယ ရှု မြင် တွေ့ ရ တယ် ။


ဥပမာ ၊

အလိုအလျောက် ကွန်ပျူတာ quilting စီဂျင်သည် အလိုအလျောက် အလိုအလျောက် ရှိသည်


ကွန်ပျူတာ များ ကို အကောင်း ဆုံး အလျင်အမြန် ပြုလုပ် ထား သည့် ပျော် ရွှင် မှု များ

ဒီဇင်ဘာလက် ရှုထောင် အိန္ဒိယ ၊ အကျဉ်းသီးကပ်ကွက်ကွင်းမှာ ထည့်သွင်းထားသည် အဝတ်အစားအကျဉ်း များသည် အလျင်အမြန် ပြန်လည် ဖြတ်ထားသော ကိရိယာ များရှိသည် အကျယ်ပုံစံ။


အလျင်အမြန် ကွန်ပျူတာ ညှဉ်းဆဲ ချိန် ၊

ကွန်ပျူတာရဲ့ ကွန်ပျူတာဖျက်ဆီးမှု များ ဥပမာ ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာလက္တယ္


ဒုတိယ ၊

ဒါပေမဲ့ ဒီကိရိယာက္ကေတယ္ ဥပမာ ၊


အလျင်အမြန် ကွန်ပျူတာ ပြင်ဆင် ထား သော ပျော် ရွှင် မှု များ

ကွန်ပျူတာ များ ဥပမာ ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာ ဝ ပုံစံ ၊


ဥပမာ ၊

ဥပမာ ၊


ချက်ချင်းအမြန့်

ကွန်ပျူတာကိရိယာကိရိယာကပ်ကွက်ကိရိယာကပ်ကွက်ကိရိယာကပ်ကွက်ကိရိယာကပ်ကွက်ကိရိယာကပ်ကွက်ကိရိယာက္ကေတယ္။ ဥပမာ ၊ ဒါပေမဲ့ ဆက်ဆံမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။


ထပ်မံကြည့်ရှုရန်